IfItDoesntMatchAnyMedia
 Home | About Us | Terms and Use | Contact Us
     
  नक्षत्रांचा राजा चंद्र
Age 12 +  |  By : मोहन आपटे
 
 
 
74 Animated Slides.
 
Choose the plan which suits you the most for online E-Learning Material
Plan No Name of plan Duration Validity Amount  
1. Gold 30 Hours 200 Days 200/- Add to Cart  
 
  Bulk Booking for educational institutes is available for Minimum 50 students  
 
Sr.No Name of plan Duration Validity Amount for each student
1. Bulk Annual 45 Hours 360 days 300/-
2. Bulk Platinum 35 Hours 270 days 200/-
 
  For Bulk plans call us on 9422503227  
  नाक्षद्रांचा राजा असे चंद्राला म्हणतात आणि त्याचीच माहिती आपण येथे पाहुयात  
  Content :  
 

1. मानवी मनावर चंद्राचा प्रभाव

2. चंद्राचे देवत्व

3. चंद्राची अंतर्गत रचना

4. चंद्राचे परिवलन आणि भ्रमण

5. भरती आणि ओहोटी

6. जीव सृष्टीची उत्पत्ती

7. पृथ्वीची परिवलन गती

8. चंद्राचा जन्म

9. लॅग्रॉन्जियन पॉइंटस्‌

10. चंद्राचे स्वरुप

11. चंद्र पृथ्वी वस्तूकेंद्र (बॅरीसेंटर)

12. राहू आणि केतू

13. पिधान युती

14. चंद्राच्या दोन बाजू

15. कृष्णवर्णी प्रदेश

16. चंद्राचा उंचसखल प्रदेश

17. चंद्राच्या ध्रूवप्रदेशातील विवरे

18. चंद्रावरील गुरुत्वाकर्षण

19. चंद्रावरील विवरे

20. चंद्रावरील संदर्भ रेखांश

21. चंद्रावरील माती व खनिजे

22. चंद्रावरील खळे

23. चंद्रग्रहण

24. चंद्रावरून सूर्यग्रहण

25. मुक्तीवेग

26. सूर्यमालेतील ग्रहांवरील मोहीमा

27. मानवाचा चंद्र विजय

28. चंद्रावरील नवीन मोहीमा

29. युरोपीयन स्पेस एजन्सीचे - स्मार्ट १

30. चंद्र स्पर्धा

31. चंद्रावरील पृथ्वीचा भासमान अस्त

32. चीनचे अवकशयान चांगे

33. भारताचे चांद्रयान

34. अमेरिकेचे ल्यूनर रेकोनॉयसन्स ऑरबायटर

35. चंद्रावरील विवरे आणि धुमकेतू

36. चंद्राच्या भुमीतच पाणी असल्याचा शोध

37. ॲरेस १ आणि ॲरेस ५ रॉकेट्‌स

38. चंद्रावरील वसाहती

39. चंद्रावरील वेधशाळा

40. चंद्रावर हेलियम-३ ची उत्पत्ती

41. चंद्रावरील प्रयोगशाळा

42. चांद्रभूमीचे परिक्षण

43. चंद्रावरील क्रीडासंकूल

44. भविष्यकालीन वसाहत

 
  Watch Demo Slide